Мир Солнца
Психологічні матеріали


Реклама

Добавить объявление


ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Вдохновение Карпат - коттедж в горах Карпатах
Мир Солнца
Закарпатье, П.Гута
Онлайн заказ
Отель Фантазия
Отель Фантазия
Закарпатье, Поляна
Номера от 660 грн.
СКИДКА -3%
-3% онлайн заказ

Турбаза Эльдорадо
Турбаза Эльдорадо
Закарпатье, Солочин
Номера от 470 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Корпус 2 санатория Квитка Полонины
Квитка Полонины
Закарпатье, Солочин
Номера от 300 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ

Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
Закарпатье, Поляна
Номера от 350 грн.
Есть номера
-3% онлайн заказ
Отель Славутич-Закарпатье
Славутич Закарпатье
Закарпатье, Поляна
Номера от 300 грн.
Есть номера
-2% онлайн заказ
Зачарованные Карпаты
Зачарованные Карпаты
Закарпатье, Воловец
Коттеджи от 400 грн.
Есть номераАвтореферати по психології
Підручники по психології
Психологічні терміниСтатті по психології

 
Союз образовательных сайтовBesucherzahler russian mail order brides
счетчик посещений

Free clock for your web page reloj para una web
Besucherzahler

Besucherzahler ukraine women older men
website counter

Besucherzahler singlesnet
contatori per blog

contadores de visitas mailorder brides
contatori per blog

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

TOPlist

TOPlist

TOPlistEASY.LV Interneta resursu reitings

Рейтинг SIMPLETOP.NET

E-Center.lt skaitliukasBesucherzahler senior people meet.com
счетчик посещений
Besucherzahler how to find a russian bride
счетчик посещений
Besucherzahler Marry a Russian Woman
счетчик посещений
Besucherzahler russian women dating
счетчик посещений
Besucherzahler senior people meet.com
счетчик посещений


Besucherzahler russian brides interesting marriage foreign men
счетчик посещений
web clocks chicas desnudas
Contatore
contadores de visitas russian women
contatori per blog
Besucherzahler russian girls
счетчик посещений
web clocks chat mujeres
Contatore
contadores de visitas russian women
contatori per blog
Besucherzahler russian women for marriage
счетчик посещений
web clocks fotos de mujeres
Contatore
contadores de visitas mailorder brides
contatori per blog
Besucherzahler russian mail order brides
счетчик посещений
web clocks adult friendfinder
Contatore
contadores de visitas eharmony
contatori per blog
Автореферати по психології


(Представляємо вашій увазі всі автореферати дисертацій по психології, які опубліковані на данний час)

Агресія в системі комунікації «мати – дитина» як фактор соціальної дезадаптованості молодших школярів
Аквакультура як чинник соціальної динаміки
Аксіологічні виміри сучасної наукової картини світу
Аксіологічні та праксеологічні засади становлення особистості як суб’єкта культурно-освітньої діяльності
Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів
Аналіз знання як стратегічного ресурсу трансформації суспільства (світоглядно-методологічний аспект)
Антиципаційні функції оперативної пам’яті у діяльності льотчика
Антропологічний вимір віртуальної реальності
Артетип досконалої людини як феномен суспільної свідомості
Аскетизм як принцип саморозвитку та самореалізації особистості
Афіліація та влада як соціально-психологічні феномени в організації спільних відносин
Батьківська поведінка як психологічний чинник ресоціалізації осіб, які звільняються з місць позбавлення волі
Буття людини як буття можливостей: соціально-філософський аналіз
Взаємодія особистісної і соціальної ідентичності
Взаємозв'язок між ефективністю мнемічних процесів та індивідуально-психологічними особливостями оператора
Взаємозв’язок інфантилізму з психологічною імпотенцією та їх корекція
Взаємозв’язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків)
Взаємозв’язок мислення, почуттів та уяви у розвитку критичності людини
Взаємозв’язок оптимізму та песимізму: проблема соціальної перспективи
Виникнення і прояв післятравматичних стресових розладів у працівників органів внутрішніх справ в умовах виконання миротворчої місії ООН (на прикладі колишньої Югославії)
Відображення часової складової в картині світу суб'єкта
Внутрішній діалог як механізм творчого мислення
Внутрішьоособистісні конфлікти у хворих на артеріальну гіпертензію
Вплив акцентуацій характеру особистості на агресивність в підлітковому віці
Вплив гендерних експектацій на соціально-рольову позицію майбутнього фахівця
Вплив етнічних стереотипів на процес міжособистісного оцінювання
Вплив етногенних депресій на соціально-психологічну адаптацію німців-переселенців в Україні
Вплив когнітивного стилю особистості на процес спілкування
Вплив комунікативних особливостей жінки-керівника закладу освіти на ефективність її управлінської діяльності
Вплив масової комунікації на часові уявлення підлітків
Вплив рольових очікувань подружжя на характер сімейного спілкування
Вплив смисложиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної діяльності майбутніх психологів
Вплив статеворольових стереотипів на кар’єрні домагання молоді
Гендер і національний суб’єкт: конструювання маскулінності в контексті пострадянської України
Гендерна детермінація вибору студентами стратегії поведінки в конфлікті
Гендерний вимір екологічної комунікації
Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності
Гендерні особливості довільного та мимовільного запам’ятовування художнього та науково-популярного тексту студентами
Гендерні особливості смислової сфери особистості неповнолітніх правопорушників
Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці
Гендерні стереотипи в структурі рольового конфлікту жінки-керівника
Гендерні уявлення як чинник формування індивідуального життєвого стилю в юності
Гендерно-перцептивні відмінності у формуванні першого враження у соціальній взаємодії
Геополітичні знання як системна основа формування суспільної свідомості (соціально-філософський аспект аналізу)
Герменевтика культурної форми розуміння
Герменевтична феноменологія вчинку як апріорі морального пізнання
Герменевтичний потенціал норми в контексті наукового пізнання
Глибинно-психологічні витоки агресивності особистості (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання)
Глибинно-психологічні витоки тенденції особистості до психологічної смерті
Глибиннопсихологічне пізнання феномена експектацій методом активного соціально-психологічного навчання
Гра та комунікація в соціальній віртуальній реальності
Границі предметності у феноменології
Громадянська злагода як необхідна умова розвитку сучасного українського суспільства
Громадянська ідентифікація особи як чинник формування української політичної нації
Девіантне мислення як фактор культурної динаміки
Девіантність особистості в умовах комп'ютеризації суспільства: соціально-філософський аспект
Девіантність творчої особистості
Девіантність як предмет соціально-філософського аналізу
Динаміка здатності до життєтворчості особистості в дорослому віці
Динаміка первинної психологічної адаптації до умов навчання і служби в навчальних закладах МВС України
Динаміка смислових структур осіб, залежних від психоактивних речовин, у процесі психологічної реабілітації
Динаміка форм візуальної репрезентації (естетичний аспект)
Динаміка ціннісно-смислової сфери жінок, які послуговуються допоміжними репродуктивними технологіями
Динаміка ціннісно-смислової сфери особистості в процесі професійного становлення майбутніх
Динаміка ціннісно-смислової сфери особистості в умовах екзистенціальної кризи
Дискретна метрика життєвого шляху творчої особистості
Диспозиційна модель особистісної зрілості
Диференційно-психологічний аналіз емпатії
Діагностичні можливості комплексу тематичних психомалюнків у дослідженні глибинних аспектів психіки
Діалектичний синтез в дослідженні феномена творчості
Ділове спілкування як феномен соціальної дійсності
Духовна цілісність особистості як атрибут саморозгортання людини
Духовні засади становлення національної самосвідомості (соціально-філософський аналіз)
Духовність як чинник самовизначення людини
Духовність: сутність, еволюція, форми виявлення в етносі
Духовно-практична природа ділового спілкування
Духовно-символічний аспект філософської культури Київської Русі: історико-філософський аналіз
Екзистенціальна психологія як феномен постекзистенціалістського мислення
Емоційна пам'ять у мнемічній системі особистості
Емоційна стійкість людини та її діагностика
Емоційні та психосоціальні чинники ставлення до здоров’я
Емоційно-вольовий образ “Я” студентів, що займаються різними видами фізичної культури
Естетика І. Канта: продуктивна уява і принцип доцільності
Естетико-психологічний потенціал ідентифікації
Естетичне світопереживання в життєдіяльності людини
Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування
Знання як форма зв’язку свідомості і буття
Ідеї аналітичної психології К.Г. Юнга в дослідженні проблем особистісного розвитку
Ідентифікація в соціальному пізнанні
Імітаційне моделювання наукового знання (методологічний аналіз)
Індивідуальні відмінності емоційності у співвідношенні з особливостями інтелекту
Індивідуально – вікові особливості альтруїзму – егоїзму особистості
Індивідуально – психологічні особливості пам'яті, як фактор успішності професійної діяльності
Індивідуально-особистісні детермінанти емоційних переживань у психотравмуючих ситуаціях
Індивідуально-особистісні особливості менеджерів середньої ланки в кризових ситуаціях: психодинамічний підхід
Індивідуально-психологічні особливості агресивності особистості
Індивідуально-психологічні особливості військовослужбовців з граничними нервово-психічними розладами
Індивідуально-психологічні та нейропсихологічні особливості молоді з адиктивною поведінкою
Індивідуально-типові особливості комунікативної креативності
Індивідуально-типологічні особливості моторних компонентів у мнемічній переробці інформації
Індивідуально-типологічні чинники адаптивності особистості
Інженерно-психологічне забезпечення професійного відбору до Державної пожежної охорони України
Інстинкт і мовленнєвий акт в людській життєдіяльності
Інтеграція комунікативних та творчих компонентів у структурі самосвідомості особистості
Інтраперсональні конфлікти у діяльності соціальних працівників
Історичний час як детермінанта творчого процесу
Когнітивний стиль як чинник розвитку інтелектуального потенціалу майбутнього практичного психолога
Когнітивні засади конституювання соціальної реальності
Когнітивні стилі як чинник професійного становлення майбутніх психологів
Коґнітивний стиль особистості як чинник процесу розуміння тексту
Коґнітивні чинники суїцидальної поведінки у підлітків
Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету
Комунікативна природа смислу
Кордоцентризм як методологічний принцип цілісного розуміння людини та її місця в суспільстві
Креативне мислення як чинник соціалізації дітей молодшого шкільного віку
Креативність як чинник розвитку професійно-комунікативних здібностей майбутніх психологів
Математичне пізнання в естетичному аспекті
Механізми рефлексії у процесі розвитку суб’єктності людини
Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз)
Мова як засіб соціокультурної самоідентифікації особистості
Мова як трансценденція
Мовний простір в контексті міжнаціональних відносин
Мовні стратегії у формуванні міжкультурного діалогу у Європейському просторі (соціально-філософський аналіз)
Моделювання мотивації пізнавальної діяльності підлітка в умовах навчання іноземних мов
Наукове і художнє пізнання: їх специфіка і взаємодія
Нацiональні цiнності особистостi: сутнiсть та особливості формування
Національна самосвідомість як чинник державотворення
Національне у самосвідомості особистості поліетнічного соціуму
Образ “Я” як регулятор подружніх взаємин
Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності
Оптимізація психічних станів студентів у навчальній діяльності засобами музичного впливу
Особистісна психокорекція майбутнього практичного психолога засобами активного соціально-психологічного навчання
Особистісне змінювання в процесі професійної підготовки студентів-психологів
Особистісні особливості жінок-жертв подружнього насильства. (Синдром побитої жінки)
Особистісні страхи призовників та їх психодіагностика
Особистісні фактори ефективності управлінської діяльності військового керівника
Особистісні характеристики юнацтва з різними формами обдарованості
Особистісні чинники формування відносин подружньої співзалежності у чоловіків
Особистість за умов глобалізаційних конфліктів
Особистість і форми її самореалізації
Особистість у концептуальному просторі неортодоксальної християнської філософії Середньовіччя
Особливості взаємодії образних і вербальних чинників у детермінації психічної активності суб’єкта
Особливості використання почуття гумору як ресурсу психологічного подолання
Особливості динаміки ціннісних орієнтацій студентів-психологів
Особливості життєвих планів сліпих старшокласників
Особливості життєвого стилю жінок у залежності від типу їх гендерної ідентичності
Особливості інтелектуального розвитку тривожних дітей 6–8-річного віку
Особливості конфліктної поведінки розумово відсталих підлітків
Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку
Особливості образу «Я» акцентуйованих підлітків з девіантною поведінкою
Особливості особистості та соціального функціонування ветеранів війни в Афганістані
Особливості пізнання психологічних захистів суб’єкта засобами психоаналізу малюнків
Особливості порушень психічного розвитку дошкільників із церебрально-органічною патологією та основи їх комплексної корекції
Особливості проявів емоційних станів людини під впливом запаху ефірних олій
Особливості психічних станів осіб з вираженим типом функціональної асиметрії мозку
Особливості психологічних детермінант агресивних проявів особистості
Особливості психологічної готовності психологів до професійної діяльності у спорті
Особливості психосоціального розвитку сиблінгів дітей з психофізичними вадами
Особливості розвитку емоційної пам’яті у старшокласників
Особливості самоактуалізації жінки в професійній діяльності
Особливості соціально-психологічної адаптації майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій
Особливості сприймання відкритого і замкненого простору в регуляції рухової дії
Особливості ставлення до себе жінок, які перебувають у клімактеричному періоді
Особливості статеворольової соціалізації підлітків
Особливості формування професійної свідомості майбутніх психологів
Особливості формування символічного образу в художньо-графічній діяльності підлітків
Особливості формування Я-концепції в професійному становленні особистості
Особливості формування Я-образу у школярів з церебральним паралічем
Особливості формування “Я-образу” в осіб з вадами зору
Особливості функціонування пізнавальної та емоційної сфери осіб, які мешкають в зоні посиленого радіоекологічного контролю
Особливості Я-концепції дорослих інвалідів з ампутаційними дефектами кінцівок
Ототожнення та розототожнення суб’єкта у вимірах соціальної філософії
Оціночні еталони як засіб діагностики індивідуально-психологічних властивостей
Переживання у структуруванні системних характеристик підсвідомого (на матеріалі АСПН)
Перфекціоністські настанови як чинник професійної готовності майбутніх практичних психологів
Пізнання внутрішньої суперечливості психіки суб’єкта методом психомалюнку
Подружня дезадаптація при порушенні функцій сім’ї та її психологічна корекція
Подружня дезадаптація та позашлюбні сексуальні зв’язки. Причини, механізми формування, прояви, психокорекція та психопрофілактика
Покаяння в духовно-моральному бутті людини
Поняття психічної реальності в теорії та практиці психоаналізу
Порушення внутрішньосімейних відносин з розвитком співзалежності при наркопатології в сім’ї і способи їх психокорекції
Порушення подружніх стосунків при віддалених наслідках воєнної закритої черепно-мозкової травми у чоловіків та їх психокорекція
Потреба влади як психологічний чинник політичної свідомості студентів
Природа та гносеологічні функції неявного особистісного знання
Причини, динаміка та способи реалізації агресії у засуджених
Проблема відчуження в соціальній філософії Франкфуртської школи (спроба осмислення в контексті глобалістики)
Проблема методу пізнання: історико-філософський аналіз
Проблема мовлення в українській психології (на матеріалі наукової спадщини Б.Ф.Баєва та І.О. Синиці)
Проблема особистості в психологічній спадщині В. В. Зеньковського
Проблема самотності: ґендерний контекст
Проблема суб’єкта і розвитку «Я» в творчості Ф. Ніцше
Проблеми національної психології у контексті теорії всеєдності В.С.Соловйова
Проблеми смисложиттєвих цінностей у розвитку російської емігрантської релігійної думки на матеріалах часопису «Путь» початкового періоду
Продуктивна роль пам'яті у формуванні колористичної моделі об'єкта сприйняття
Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки
Професійна «Я-концепція» майбутніх фахівців правоохоронної діяльності
Психічне здоров'я у старшому юнацькому віці як предмет психологічного дослідження
Психодіагностика професійної придатності майбутнього практичного психолога
Психодіагностика та корекція особистісних деазадаптацій у шахтарів, які постраждали в аваріях
Психодіагностика функціональних станів операторів динамічних і енергетичних автоматизованих систем
Психодіагностика функціональних станів операторів в динаміці професійної діяльності
Психокорекційні можливості методу активного соціально-психологічного навчання (на матеріалі підготовки психологів-практиків)
Психолінгвістичні особливості перекладу семантичних одиниць іншомовних текстів
Психологічна готовність льотного складу до діяльності в умовах тривалих перерв між польотами
Психологічна допомога безробітним у кризовому стані в умовах професійної перепідготовки
Психологічна допомога підліткам, схильним до бродяжництва
Психологічна організація процесу засвоєння підлітками математичних понять
Психологічна підготовка вагітної жінки до перших пологів
Психологічна підготовка обслуговуючого персоналу морського транспорту в системі навчальної діяльності студентів профтехучилища
Психологічна профілактика агресивних проявів в учнів професійно-технічних навчальних закладів
Психологічна структура і динаміка особистісної адаптованості учнів загальноосвітніх шкіл
Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за творами художньої літератури
Психологічна характеристика ціннісних орієнтацій осіб похилого віку
Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога)
Психологічне вивчення та корекція образу Я у самотніх жінок
Психологічне забезпечення діяльності працівників ОВС в умовах вияву соціально небезпечної поведінки натовпу
Психологічне здоров’я підлітків та його оцінка в умовах загальноосвітнього навчального закладу
Психологічний аналіз групових феноменів у котерапії
Психологічний аналіз інноваційного потенціалу особистості
Психологічний аналіз категорії життєвого шляху особистості
Психологічний аналіз кризи ідентичності в студентської молоді
Психологічний аналіз лідерської обдарованості членів молодіжних громадських об’єднань
Психологічний аналіз мисленнєвих процесів комп’ютерних користувачів
Психологічний аналіз поведінки при різних типах невротичного конфлікту
Психологічні аспекти розумової працездатності молодших школярів, які навчаються під час лікування у психоневрологічному стаціонарі
Психологічні детермінанти адаптації військовослужбовців строкової служби до особливих умов діяльності
Психологічні детермінанти активності особистості колишніх в'язнів фашистської неволі – громадян України
Психологічні детермінанти аутоперцепції якості життя хворими на невротичні розлади
Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії “людина-людина”
Психологічні детермінанти розвитку особистості менеджера
Психологічні закономірності адаптації особистості до діяльності в особливих умовах
Психологічні засади інтенсифікації високоавтоматизованих технологічних процесів в умовах металургійного виробництва (на прикладі України та Китаю)
Психологічні засади особистісно-креативного підходу в навчанні студентів університету (на матеріалі іноземної мови)
Психологічні засади професійного становлення тренера-викладача
Психологічні засади формування індивідуального стилю професійно-педагогічного спілкування у майбутніх викладачів вищого аграрного навчального закладу
Психологічні засади формування у студентів педвузу готовності до майбутньої професійної діяльності (на матеріалі музвиховання)
Психологічні засоби розвитку креативності майбутніх учителів філологічного профілю Проблема суб’єкта і розвитку «Я» в творчості Ф. Ніцше
Проблеми національної психології у контексті теорії всеєдності В.С.Соловйова
Проблеми смисложиттєвих цінностей у розвитку російської емігрантської релігійної думки на матеріалах часопису «Путь» початкового періоду
Продуктивна роль пам'яті у формуванні колористичної моделі об'єкта сприйняття
Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки
Професійна «Я-концепція» майбутніх фахівців правоохоронної діяльності
Психічне здоров'я у старшому юнацькому віці як предмет психологічного дослідження
Психодіагностика професійної придатності майбутнього практичного психолога
Психодіагностика та корекція особистісних деазадаптацій у шахтарів, які постраждали в аваріях
Психодіагностика функціональних станів операторів динамічних і енергетичних автоматизованих систем
Психодіагностика функціональних станів операторів в динаміці професійної діяльності
Психокорекційні можливості методу активного соціально-психологічного навчання (на матеріалі підготовки психологів-практиків)
Психолінгвістичні особливості перекладу семантичних одиниць іншомовних текстів
Психологічна готовність льотного складу до діяльності в умовах тривалих перерв між польотами
Психологічна допомога безробітним у кризовому стані в умовах професійної перепідготовки
Психологічна допомога підліткам, схильним до бродяжництва
Психологічна організація процесу засвоєння підлітками математичних понять
Психологічна підготовка вагітної жінки до перших пологів
Психологічна підготовка обслуговуючого персоналу морського транспорту в системі навчальної діяльності студентів профтехучилища
Психологічна профілактика агресивних проявів в учнів професійно-технічних навчальних закладів
Психологічна структура і динаміка особистісної адаптованості учнів загальноосвітніх шкіл
Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за творами художньої літератури
Психологічна характеристика ціннісних орієнтацій осіб похилого віку
Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога)
Психологічне вивчення та корекція образу Я у самотніх жінок
Психологічне забезпечення діяльності працівників ОВС в умовах вияву соціально небезпечної поведінки натовпу
Психологічне здоров’я підлітків та його оцінка в умовах загальноосвітнього навчального закладу
Психологічний аналіз групових феноменів у котерапії
Психологічний аналіз інноваційного потенціалу особистості
Психологічний аналіз категорії життєвого шляху особистості
Психологічний аналіз кризи ідентичності в студентської молоді
Психологічний аналіз лідерської обдарованості членів молодіжних громадських об’єднань
Психологічний аналіз мисленнєвих процесів комп’ютерних користувачів
Психологічний аналіз поведінки при різних типах невротичного конфлікту
Психологічні аспекти розумової працездатності молодших школярів, які навчаються під час лікування у психоневрологічному стаціонарі
Психологічні детермінанти адаптації військовослужбовців строкової служби до особливих умов діяльності
Психологічні детермінанти активності особистості колишніх в'язнів фашистської неволі – громадян України
Психологічні детермінанти аутоперцепції якості життя хворими на невротичні розлади
Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії “людина-людина”
Психологічні детермінанти розвитку особистості менеджера
Психологічні закономірності адаптації особистості до діяльності в особливих умовах
Психологічні засади інтенсифікації високоавтоматизованих технологічних процесів в умовах металургійного виробництва (на прикладі України та Китаю)
Психологічні засади особистісно-креативного підходу в навчанні студентів університету (на матеріалі іноземної мови)
Психологічні засади професійного становлення тренера-викладача
Психологічні засади формування індивідуального стилю професійно-педагогічного спілкування у майбутніх викладачів вищого аграрного навчального закладу
Психологічні засади формування у студентів педвузу готовності до майбутньої професійної діяльності (на матеріалі музвиховання)
Психологічні засоби розвитку креативності майбутніх учителів філологічного профілю
Психологічні механізми адаптації підлітків з кримінальною поведінкою в умовах примусової ізоляції
Психологічні механізми виявлення та протидії маніпулятивним намірам у студентів
Психологічні механізми особистісної тривожності у підлітковому віці
Психологічні механізми прийняття рішень у побутовій діяльності
Психологічні механізми самореалізації жінки (на прикладі жіночої молоді, включеної у творчу професійну діяльність)
Психологічні механізми саморегуляції поведінки підлітків
Психологічні механізми становлення автентичності особистості в період життєвої кризи
Психологічні механізми трансформації ціннісних орієнтацій студентської молоді
Психологічні ознаки культури українців на сучасному етапі розвитку суспільства
Психологічні основи аксіогенезу особистості
Психологічні основи розвитку здатності до підприємництва у випускників професійно-технічних навчальних закладів
Психологічні основи становлення саморегуляції у професійній діяльності майбутніх рятівників
Психологічні особливості суб'єкт-об'єктно-середовищних відносин
Психологічні особливості агресивної поведінки менеджерів комерційних закладів
Психологічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів
Психологічні особливості актуалізації мовних здібностей у студентів вищих навчальних закладів у процесі навчання іноземним мовам
Психологічні особливості амбівалентності атитюдів у юнацькому віці
Психологічні особливості взаємин в родині як чинник становлення життєвих перспектив майбутнього сім’янина
Психологічні особливості впливу батьківської сім'ї на молоде подружжя
Психологічні особливості емпатії підлітків
Психологічні особливості життєвої антиципації особистості
Психологічні особливості забезпечення особистісної самореалізації майбутніх психологів у процесі фахової підготовки
Психологічні особливості інтерпретації невербальної поведінки особистості, яка здійснює протиправну діяльність
Психологічні особливості міжособистісного взаєморозуміння в системі “вчитель - учень” як умова попередження конфліктів
Психологічні особливості мотивації підприємницької діяльності
Психологічні особливості навчання школярів писемного мовлення із застосуванням комп`ютера
Психологічні особливості організаторської діяльності менеджера освіти в умовах Карачаєво-Черкеської республіки
Психологічні особливості осіб з різним рівнем стресостійкості (на прикладі працівників стресогенних професій)
Психологічні особливості особистісного самовизначення старшокласників
Психологічні особливості особистісної релігійності
Психологічні особливості особистісної самореалізації викладача вищого навчального закладу
Психологічні особливості особистості та подружніх стосунків жінок, що взяли повторний шлюб
Психологічні особливості політичної соціалізації студентів
Психологічні особливості породження наративу як засобу саморозвитку особистості
Психологічні особливості професійної деформації особистості в умовах військово-професійної діяльності
Психологічні особливості професійної діяльності дільничних інспекторів міліції (на прикладі сприйняття об’єкту професійного інтересу)
Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності
Психологічні особливості професійної підготовки студентів до майбутньої спортивно-педагогічної діяльності
Психологічні особливості процесу персоніфікації в діалозі «людина - комп’ютер»
Психологічні особливості процесу цілепокладання у керівників вищих навчальних закладів
Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку
Психологічні особливості прояву егоцентризму особистості у мисленнєвій діяльності підлітків
Психологічні особливості рефлексивних компонентів у професійному становленні практичного психолога
Психологічні особливості розвитку сприймання підлітками поетичної форми
Психологічні особливості розуміння слова першокласниками у структурі усного мовлення
Психологічні особливості самоактуалізації у осіб хворих на неврастенію
Психологічні особливості самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську діяльність
Психологічні особливості системи цінностей правопорушника
Психологічні особливості сімейних стосунків сексуально дезадаптованих подружжів
Психологічні особливості соціалізації підлітків у позашкільній діяльності
Психологічні особливості соціалізації сучасного підлітка
Психологічні особливості сприймання музичних творів молодшими школярами
Психологічні особливості сприйняття сфер життєдіяльності хворими на незрощення губи та піднебіння юнацького віку
Психологічні особливості становлення довіри до себе у юнацькому віці
Психологічні особливості становлення життєвої перспективи в юнацькому віці
Психологічні особливості суб'єктного самовизначення особистості в період повноліття
Психологічні особливості схильності особистості до переживання почуття провини
Психологічні особливості творчої самодіяльності особистості як умови професійної підготовки майбутніх психологів
Психологічні особливості тілесно-орієнтованої корекції поведінки підлітків з акцентуаціями характеру
Психологічні особливості формування відповідального ставлення до вивчення іноземної мови у студентів вищих навчальних закладів
Психологічні особливості формування емпатійності майбутніх лікарів
Психологічні особливості формування креативних здібностей в підлітковому віці
Психологічні особливості формування мотивації досягнення майбутніх вчителів (на матеріалі вивчення іноземної мови)
Психологічні особливості формування продуктивного білінгвізму у майбутніх перекладачів
Психологічні особливості формування професійних якостей майбутнього медичного психолога
Психологічні особливості формування професійно важливих дій у навчальній діяльності студентів-стоматологів
Психологічні особливості формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів засобами іноземної мови
Психологічні особливості читання тексту іноземною мовою студентами з різним когнітивним стилем
Психологічні передумови задоволеності молодих військових фахівців службовою діяльністю
Психологічні передумови формування математичних дослідницьких здібностей старшокласників
Психологічні проблеми організації домашнього навчання іноземній мові на ранніх етапах онтогенезу
Психологічні тенденції розвиту моральних цінностей у підлітковому віці
Психологічні умови ефективної професійної адаптації психологів-початківців
Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування
Психологічні умови подолання негативної самооцінки в юнацькому віці
Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутнього сімейного лікаря
Психологічні умови розвитку професійної креативності викладача іноземної мови
Психологічні умови розвитку рефлексії у молодших школярів
Психологічні функції ненормативних мовленнєвих конструктів у комунікативній поведінці особистості
Психологічні чинники адаптації військовослужбовців миротворчого контингенту до діяльності в особливих умовах
Психологічні чинники вибору молодою людиною цивільного шлюбу
Психологічні чинники генези національної самосвідомості особистості
Психологічні чинники і динаміка формування стосунків міжособистісної залежності у жінок
Психологічні чинники мотивації вибору особистістю нової роботи
Психологічні чинники підготовки практичного психолога до ведення терапевтичного діалогу
Психологічні чинники підприємницької активності особистості
Психологічні чинники побудови іншомовного письмового тексту (на матеріалі вивчення студентів мовних спеціальностей)
Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді
Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в дорослому віці
Психологічні чинники розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів
Психологічні чинники сприйняття молоддю епізодів насильства в художніх фільмах
Психологічні чинники суїцидальних ідеацій та профілактика самогубств у підлітковому віці
Психологічні чинники схильності молоді до соціального утриманства
Психологічні чинники та засоби подолання страхів у підлітковому та молодшому юнацькому віці
Психологічні чинники формування активності безробітних на ринку праці
Психологічні чинники формування етнічної свідомості у юнацькому віці
Психологія візуального мислення
Психологія дії, що організує життя
Психологія комунікативної культури особистості школяра
Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід
Психологія розвитку інтелекту в ранній юності
Психологія розуміння творчих задач
Психологія творчого математичного мислення студентів
Психологія формування та засвоєння мови як знакової системи
Психолого-дидактичні засоби реабілітації онкологічних хворих різного віку
Психолого-історичний аналіз якісно-кількісних характеристик мимовільного запам’ятовування (у порівнянні з даними П.І. Зінченка)
Психолого-організаційні детермінанти самоактуалізації менеджерів комерційних організацій
Психолого-педагогічні детермінанти моральних вчинків учнів молодшого шкільного віку
Психолого-педагогічні засади об'єктивності оцінювання вчителем успішності навчальної діяльності школярів
Психолого-педагогічні основи розвитку комунікативної компетентності студентів (на прикладі вивчення англійської мови)
Психолого-педагогічні умови ефективного використання світоглядних діалогів у процесі навчання
Психолого-педагогічні умови подолання комунікативних бар'єрів у процесі вивчення іноземної мови
Психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку
Психолого-педагогічні умови розвитку лінгвістичного мислення майбутніх перекладачів
Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб’єкта
Психопрофілактика міжособистісних конфліктів у сім’ях військовослужбовців Прикордонних військ
Психосемантична репрезентація порушень функціонування особистості
Психосемантична структура етнічної свідомості
Психосемантична структура професійної свідомості психолога-практика
Психосемантичні особливості громадянської свідомості студентської молоді
Психофізіологічне забезпечення адаптації до навчання молодших школярів з зони безумовного відселення
Психофізіологічні властивості учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням
Психофізіологічні механізми управління руховою діяльністю
Психофізіологічні основи попередження дезадаптації студентів перших років навчання
Регуляція психічної напруженості військовослужбовців в екстремальних умовах службово-бойової діяльності
Розвиток функціональної системи інтуїтивно-почуттєвого відображення у майбутніх психологів
Розвиток відповідальності у дітей підліткового і старшого шкільного віку
Розвиток вольових якостей молодших школярів як умова їх навчальної успішності
Розвиток емоційної сфери учнів при переході до основної школи в умовах різних типів навчання
Розвиток інтерпретаційних процесів у майбутніх практичних психологів
Розвиток механізмів особистісної корекції емоційної напруженості при діяльності в екстремальних умовах (на прикладі спортивної діяльності)
Розвиток мотивації навчання молодших школярів у процесі вивчення інтегрованих курсів
Розвиток мотивації оволодіння іноземною мовою в умовах вищого військового навчального закладу
Розвиток організаторських здібностей особистості в підлітковому віці
Розвиток особистісної рефлексії підлітків (на матеріалі сприйняття музики)
Розвиток особистості майбутнього психолога-практика засобами корекційно-виховного впливу
Розвиток педагогічної креативності викладачів-лінгвістів засобами психологічного тренінгу
Розвиток пізнавальної самостійності курсантів-прикордонників з урахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей
Розвиток політичної психології в Україні: історична ретроспектива і новітній досвід
Розвиток просторової перцепції у осліплих осіб зрілого віку
Розвиток психологічної готовності старшокласників до оволодіння професією стоматолога
Розвиток психологічної культури майбутніх вчителів трудового навчання
Розвиток регулятивної функції самооцінки у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
Розвиток рухової навички з урахуванням психічної інтенсивності вправляння
Розвиток саморегуляції старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими
Роль установки у вчиненні «безмотивних» насильницьких злочинів
Самоактуалізація особистості в культурі постмодерну
Самовизначення Європейської спільноти (в парадигмі соціального конструктивізму)
Самоідентифікація студентства як процес самовизначення особистості в сучасному суспільстві
Самоорганізація онтологічної самості в контексті соціального простору
Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система
Самопрезентація як засіб створення позитивного іміджу особистості
Саморегуляція професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів
Самотність людини як проблема сучасної європейської філософії
Синдром емоційного вигоряння психолога-консультанта: психологічні чинники, профілактика та корекція
Сімейний побут в етносоціальному дискурсі
Сімейні фактори формування материнської сфери у жінок із загрозою переривання вагітності
Соціалізація особистісті в умовах трансформаційних процесів сучасного суспільства
Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції
Соціальна адаптація людини в умовах глобального суспільства
Соціальна девіантність у молодіжному середовищі: передумови, різновиди та регулятиви
Соціальна детермінація естетичної свідомості
Соціальна ідентичність особистості як чинник вибору стилю поведінки в конфлікті
Соціальна цінність модусу здоров’я
Соціальне самопочуття як чинник політичної поведінки особистості
Соціальне управління і особистісне самоврядування: проблеми взаємодії (філософсько-методологічний аналіз)
Соціальний статус особистості: структура, детермінанти розвитку та форми прояву
Соціальний конфлікт у побуті
Соціально-перцептивні викривлення – епіфеномен психологічних захистів
Соціально-психологічна корекція стану співзалежних жінок, які зазнали насильства в сім’ї
Соціально-психологічна модель гендерної поведінки політичного лідера в уявленнях студентської молоді
Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців із районів військових конфліктів
Соціально-психологічний супровід академічної групи як засіб розвитку культури спілкування студентів
Соціально-психологічні засоби технологізації Public relations у сфері маркетингу
Соціально-психологічні механізми політико-ідеологічного самовизначення
Соціально-психологічні механізми формування професійної відповідальності колективних суб’єктів управління
Соціально-психологічні особливості генезу поведінки у студентській групі
Соціально-психологічні особливості професійної інтеракції у соціальній роботі
Соціально-психологічні особливості управління навчальним процесом в багатопрофільних технічних навчальних закладах
Соціально-психологічні особливості управлінської діяльності керівника закладу освіти
Соціально-психологічні особливості формування життєвих планів Інтернет-залежної молоді
Соціально-психологічні передумови аутоагресивної поведінки молоді
Соціально-психологічні умови подолання комунікативних бар'єрів студентської молоді
Соціально-психологічні умови формування еколого-економічної культури підприємців
Соціально-психологічні фактори динаміки агресивної поведінки молоді
Соціально-психологічні характеристики сільського вчителя як лідера громадської думки
Соціально-психологічні чинники виникнення та розвитку прийомного батьківства
Соціально-психологічні чинники політичної соціалізації студентської молоді
Соціально-психологічні чинники професійної самоідентифікації фахівців системи соціального захисту населення
Соціально-психологічні чинники становлення менеджера виробничої сфери
Соціодинаміка свідомості у вимірах особистісного буття
Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості
Спілкування як сумісна діяльність людей: соціально-філософський аналіз
Становлення і розвиток вітчизняної експериментальної психології (на матеріалі Південноукраїнського регіону)
Становлення та розвиток психологічної теорії колективу у вітчизняній психології (1920-1990-рр.)
Стратегії та механізми психологічної адаптації особистості до умов перехідного періоду в суспільстві
Стратегія життя особистості як фактор розвитку суспільства
Структура, детермінанти та функції емоційно-оціночного ставлення до життя
Структурно-динамічна організація індивідуального досвіду
Структурно-динамічні ознаки "я-тексту" особистості
Структурно-функціональна організація інтелекту особистості
Суб'єктивні чинники тілесного розвитку осіб із різним соціальним статусом
Суб’єктивна інтерпретація ситуацій як чинник міжособистісних конфліктів
Теоретичні та методичні засади складання психологічного портрета особи, яка становить оперативно-службовий інтерес
Типологія психологічних механізмів самоконституювання суб’єкта
Традиційність як фактор психічної детермінації поведінки людини
Трансформація уявлень про “Я”-концепцію у крос-культурних психологічних дослідженнях
Університетська психологія в Україні першої половини ХІХ ст.
Фактор часу в “психологічному профілі” керівника
Фактори ефективності оперативної пам’яті в діяльності персоналу енергосистем
Феміністська епістемологія як постнекласичний феномен
Феномен агресії в людському досвіді: соціально-філософський вимір
Феномен самотності як проблема буття особистості в соціальному середовищі
Феномен свідомості в інтеракціях “життєвого світу” людини
Феномен справедливості в контексті соціальної комунікації
Феноменологічне обґрунтування пізнання психічного
Формування готовності майбутніх практичних психологів до консультативної роботи із старшокласниками
Формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього практичного психолога
Формування діалогічності як засобу інтелектуального розвитку старшокласника
Формування духовних цінностей старшокласників у діяльності шкільної психологічної служби
Формування життєвих перспектив у ранній юності
Формування здатності до фасилітаційних впливів у майбутніх практичних психологів
Формування механізмів саморегуляції студентів в іншомовному просторі
Формування мисленнєвої стратегії аналогізування в учнів 6-8 класів у процесі навчання фізичної географії
Формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки
Формування морально-етичної відповідальності особистості майбутнього практичного психолога
Формування мотивації досягнення успіху у спортивно обдарованої молоді
Формування позитивної емоційної орієнтації Я-образу засобами психокорекції
Формування позитивної Я-концепції особистості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки
Формування професійно-психологічної спрямованості особистості майбутнього вчителя
Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти
Формування психологічної готовності жінки до материнства
Формування психологічної готовності майбутніх фахівців з вищою освітою до використання комп’ютерної техніки
Формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді
Формування рефлексивних механізмів цілеутворення у процесі розв’язання професійно-психологічних завдань
Формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів в процесі професійної підготовки
Формування у майбутніх менеджерів здатності до прийняття управлінських рішень
Формування у старшокласників готовності до вибору професій у сфері творчої технічної діяльності (психологічний аспект)
Формування у студентів психологічної готовності до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності психолога

 

 

 

Терміни: А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

__________________________________________________

НОВОЕ НА САЙТЕ. Возрастная психология. Конспект лекций

Оглавление
Тема 1. ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА
1.1. Предмет и задачи возрастной психологии
1.2. Факторы, определяющие развитие возрастной психологии
1.3. Методы исследования в возрастной психологии
1.4. Исторический анализ понятия «детство»
Тема 2. ТЕОРИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
2.1. Биогенетические и социогенетические концепции
2.2. Теория конвергенции двух факторов детского развития
2.3. Психоаналитические теории детского развития
2.4. Эпигенетическая теория личности Эрика Эриксона
2.5. Теория социального научения
2.6. Проблема развития мышления в ранних работах Жана Пиаже
2.7. Теория когнитивного развития (концепция Ж. Пиаже)
2.8. Культурно-историческая концепция
2.9. Концепция психического развития ребенка Д.Б. Эльконина
Тема 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
3.1. Особенности процесса развития
3.2. Движущие силы, условия и источники развития личности
3.3. Закономерности психического развития
3.4. Механизмы развития личности
3.5. Самосознание личности
3.6. Структурные звенья самосознания. Их генезис
Тема 4. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
4.1. Подходы к периодизации психического развития в возрастной психологии
4.2. Понятие возраста
4.3. Параметры возраста
4.4. Понятие сензитивности. Критические и кризисные периоды
Тема 5. ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НОВОРОЖДЕННОГО, МЛАДЕНЦА
5.1. Кризис новорожденности
5.2. Психическое развитие ребенка в период новорожденности
5.3. Новообразования периода новорожденности
5.4. Кризис первого года жизни
5.5. Ведущий вид деятельности
5.6. Новообразования младенческого возраста
Тема 6. РАННЕЕ ДЕТСТВО (ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ)
6.1. Социальная ситуация развития
6.2. Развитие познавательной сферы ребенка
6.3. Личностные образования
6.4. Кризис трех лет
6.5. Ведущий вид деятельности в раннем детстве
Тема 7. ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО (от 3 до 6–7 лет)
7.1. Социальная ситуация развития
7.2. Ведущий вид деятельности
7.3. Игра и игрушки
7.4. Психическое развитие дошкольника
7.5. Новообразования дошкольного возраста
7.6. Психологическая готовность к школе
Тема 8. МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ОТ 6–7 ДО 10–11 ЛЕТ)
8.1. Социальная ситуация развития
8.2. Учебная деятельность. Другие виды деятельности
8.3. Новообразования младшего школьного возраста
8.4. Кризис семи лет
8.5. Проблемы перехода от младшего школьного возраста к подростковому
Тема 9. ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (ОТ 10–11 ДО 14–15 ЛЕТ)
9.1. Социальная ситуация развития
9.2. Физиологические изменения
9.3. Психологические изменения
9.4. Кризис подросткового возраста
9.5. Ведущая деятельность в подростковом возрасте
9.6. Новообразования подросткового возраста
Тема 10. ЮНОШЕСТВО (ОТ 15–16 ДО 20 ЛЕТ)
10.1. Когнитивные изменения
10.2. Учебно-профессиональная деятельность
10.3. Процесс становления самосознания
10.4. Взаимоотношения с окружающими
Тема 11. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ОБНАРУЖИВАЮЩИМИ ОТКЛОНЕНИЯ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ
11.1. Дети с отклонениями в развитии
11.2. Психология умственно отсталого ребенка
11.3. Психологические особенности одаренных детей
Тема 12. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ И СИТУАЦИЯХ ДЕПРИВАЦИИ
Тема 13. МЕТОДЫ РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА
13.1. Содержание и организация развивающей и коррекционной работы
13.2. Традиционные формы групповой коррекционно-развивающей работы (тренинги)
13.3. Нетрадиционные формы групповой развивающей работы
13.4. Индивидуальная работа психолога
Тема 14. ПСИХОЛОГИЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
14.1. Ранняя взрослость (20–40 лет)
14.2. Средняя взрослость (от 40 до 60 лет)
14.3. Период поздней взрослости (60 лет и старше)
Использованная литература
Возрастная психология. Конспект лекций. Хилько М.Е., Ткачева М.С.- М.: 2010. - 194 с. // Источник: http://www.alleng.ru/d/psy/psy167.htm

Підручники по психології

 

*Всі права на автореферати, підручники по психології належать їх авторам. Подані матеріали можливо використовувати лише у освітніх цілях.
psyhologiya.org.ua © 2009-2012